Comert Servicii 2016

up
Comert Servicii 2016
fonduri guvernamentale

Comert Servicii 2016

Obiectivul Programului îl constituie întărirea capacității operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă, cât și dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.
Pentru Programul COMERȚ SERVICII 2016 a fost alocat un buget de 21,05 milioane de lei (peste 4,6 milioane de euro). Din bugetul respectiv se vor putea finanța aproximativ 156 de beneficiari.
Beneficiarii programului sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii care sunt înregistrate de cel puțin 24 luni calendaristice la Registrul Comerțului, care dețin capital privat și își desfășoară activitatea pe teritoriul României. Nu sunt eligibile întreprinderile care au mai beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani și au asociați, acționari sau administratori care dețin sau au deținut calitatea de asociați/acționari/administratori ai altor societăți care au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani.
Programul COMERȚ SERVICII se diferențiază față de celelalte programe finanțate prin bugetul de stat, în mod special, prin faptul că acest program este destinat în exclusivitate întreprinderilor care desfășoară sau care doresc să se dezvolte pe activități de comerț sau de prestări servicii.
Cheltuieli eligibile
 • achiziționarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, etc.);
 • achiziționarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achiziționarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • achiziționarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare;
 • achiziționarea de electro și motostivuitoare;
 • investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (etichetare ecologică, licențe), software pentru comerțul on-line, software-uri necesare desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
 • achiziționarea de mobilier, birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă);
 • achiziționarea de autoutilitare;
 • realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate;
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie;
 • achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de comerț sau servicii;
 • specializare /perfecționare profesională în domeniul activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pentru care a solicitat finanțare și participare la cursuri, privind noțiunile fundamentale de igienă necesare în activitățile de comercializare a produselor și a serviciilor de piață;
 • consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului;
Finanțarea nerambursabilă este de maxim 90% din valoarea investiției, dar nu poate depăși suma de 135.000 de lei (aproximativ 30.000 de euro). Asta înseamnă că, la un ajutor maxim, beneficiarul trebuie să vină cu minimum 15.000 de lei (3.300 de euro), astfel încât investiția totală prin program să ajungă la cel puțin 150.000 de lei (33.300 de euro).
Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate, nu sunt eligibile.