IMM Rural

up
imm rural
fonduri guvernamentale

IMM Rural

Programul de sprijin este destinat microîntreprinderilor și IMM-urilor, adică firme care au maximum 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de cel mult 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei. Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural.
Pot primi ajutorul de minimis urmatoarele categorii de agenți economici privați:
  • 1. societatile comerciale;
  • 2. societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte;
  • 3. persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent;
  • 4. intreprinderile individuale;
  • 5. intreprinderile familiale.
Acestea trebuie, insa, sa indeplineasca cumulativ o serie intreaga de conditii, intre care mentionam:
- au sediul social si punctul (punctele) de lucru in mediul rural;
- au cel mult 5 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;
- nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru. Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
- reinvestesc anual minimm 30% din profit pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator dupa primirea alocatiei financiare nerambursabile; - angajeaza pana la depunerea decontului cel putin 1 salariat;
- nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.
Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
- Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar;
- Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Antreprenorii care vor fi selectati, in urma competitiei, pentru a primi ajutorul nerabursabil vor putea investi banii in mai multe categorii de echipamente si servicii, printre care:
- Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
- Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
- Autoutilitare;
- Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul online, software necesar activitatii pentru care se solicita finantare;
- Computere , servere, monitoare, imprimante, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video etc.;
- Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa;
- Mobilier, birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
- Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului financiar nerambursabil, in limita maxima a 10.000 lei;
- Achizitionarea de instalatii sau echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
- Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert, productie sau servicii;
- Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale, in limita a 4.500 lei;
- Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta - aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea Contractului de finantare).
NU se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si care au constituit obiectul unei subventionari/ finantari nerambursabile din alte surse.
NU sunt eligibile nici cheltuielile privind taxa pe valoare adaugata (TVA), taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate.
Beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul Oficiului Teritorial pentru IMM (OTIMMC) de care apartine, in maximum 60 de zile lucratoare de la semnarea contractului. Cheltuielile vor fi certificate prin vizita la fata locului a reprezentantilor OTIMMC in termen de 20 zile lucratoare de la depunerea decontului.
In situatia neefectuarii cheltuielilor, sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, sau nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul NU primeste finantare pentru acestea.