Microindustrializare 2016

up
microindustrializare 2016

Microindustrializare 2016

fonduri guvernamentale

Microindustrializare

Programul național multianual pentru microindustrializare 2016 este unul de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, având ca principal obiectiv susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare. Pentru accesarea programului Microindustrializare, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, dintre care, cele mai importante, sunt enumerate mai jos:
- Sunt SRL sau SRL-D
- Au cel mult 5 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data deschiderii înscrierilor
- Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale
- Acceseaza programul pe unul din Codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
 • 10 Industria alimentară
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgică
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 • 31 Fabricarea de mobilă
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.
De asemenea, există şi o listă de coduri CAEN care sunt excluse:
a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000: - 031 - Pescuitul
- 032 - Acvacultura
b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
c) activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
- când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
- când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
Suma maximă primită în cadrul programului este 250.000 de lei/beneficiar. Aceasta reprezintă o contribuţie de maximum 90% din valoarea proiectului. Restul de 10% trebuie suportaţi din surse proprii de către întreprinzător. De asemenea, la momentul semnării contractului de finanțare trebuie făcută dovada deținerii acestora.
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
- Echipamente tehnologice
- Spații de lucru
- Aparate şi instalaţii de măsură
- Mijloace de transport (autoutilitare din categorie N1, N2, N3) în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul
- Licenţe, brete, francize, software
- Achiziţionarea de echipamente IT (inclusiv licenţe necesare desfăşurării activităii şi sisteme audio-video)
- Mobilier, aparatură birotică, sistem de protecţie a valorilor umane şi materiale
- Realizarea unui site de prezentare (inclusiv costul domeniului şi achiziţionarea softului pentru comerţul online)
- Instalaţii specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
- Promovarea online a activităţilor, elaborarea şi producţie de materiale de promovare (nu mai mult de 15% din totalul cheltuielilor)
- Consultanţă pentru intocmirea documentaţiei (planul de afaceri)
Banii se cheltuiesc prin intermediul unei singure trageri de decontare, efectuate la cel mult 60 de zile lucrătoare din momentul semnării contractului cu cei de la Agenţie. Beneficiarul trebuie să facă dovada la momentul semnării contractului de finanțare că are în posesie cei 10%, contribuție proprie.
Procedura de înscriere se derulează astfel:
- Cu 5 zile înainte de deschiderea înscrierilor online, se anunţă acest lucru pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri;
- Perioada de înscriere durează 10 zile, timp în care firmele trebuie să completeze online planul de afaceri;
- După terminarea perioadei de înscriere online, firmele sunt obligate ca în termen de 10 zile, să se prezinte la sediul Agenţiei cu dosarul de participare.
Evaluarea planurilor de afaceri aferente Programului Microindustrializare se face în două etape:
- Etapa 1 – Evaluarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii al documentaţiei depuse. Practic, se atestă dacă toate cheltuielile sunt eligibile, dacă toate documentele necesare sunt incluse în dosar şi dacă, evident, codul CAEN este unul corect.
- Etapa 2 – Evaluarea efectivă a planului de afaceri. Fiecare secţiune a acestuia are un punctaj. Punctajul total disponibil este de 100 de puncte. Acesta va fi afişat în mod transparent încă din momentul în care se completează planul de afacere online. Se ordonează planurile de afaceri în funcţie de punctajul primit, iar cele mai bune primesc finanţare în limita bugetului disponibil.