PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala

up
pndr

PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala

fonduri structurale

PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) este un program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico–socială a spaţiului rural din România.
Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale. Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.
Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014-2020
 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural;
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat;
 • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 - 2020
Prin PNDR vor fi finanțate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 mld FEADR și 1,347 mld contribuție națională, astfel:
Măsura 4 - Investiţii în active fizice
 • SubMăsura 4.1 - Investiții in exploataţii agricole
  • - SubMăsura 4.1a - Investiţii în exploataţiile pomicole
 • SubMăsura 4.2 - Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
  • - SubMăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
 • SubMăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
  • - Submăsura 4.3.I - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructura de IRIGAȚII
  • - Submăsura 4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ
  • - Submăsura 4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ
Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
 • SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 • SubMăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
 • SubMăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
 • SubMăsura 9a - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol