fonduri europene

up
fonduri europa

Servicii

Vă oferim servicii complete de consultanță în ceea ce priveste accesarea fondurilor europene nerambursabile, de la definirea investiției și a componentelor eligibile și până în momentul încasării de către dumneavoastră a tranșei finale din fondul nerambursabil, dar și asistență pe parcursul implementării în colaborare directă cu autoritatea de management a programului de finanțare. Astfel, activitatea noastră este structurată în 5 etape: informare, evaluare, elaborarea documentației pentru finanțare, implementare, monitorizare post-implementare.

Informare
Primul pas consta în informarea completă și corectă a potențialilor parteneri prin prezentarea programelor de finanțare din fonduri europene. Astfel, în funcție de specificul activității sale și specificul proiectelor pe care și le propune fiecare potențial partener, sunt identificate oportunități și soluții pentru afaceri.

Evaluare
Selecția partenerilor se realizează în urma analizei eligibilității părții solicitante precum și a stabilirii obiectivelor de investiții, efectuate cu atenție la detalii. Alegem să colaborăm doar cu partenerii care au șanse reale să acceseze finanțare și care sunt determinați cu adevarat în parcurgerea acestui drum împreună cu noi.

Elaborarea documentației pentru obtinerea fondurilor europene nerambursabile
Serviciul de bază oferit de către societatea noastră este acela de elaborare a Proiectului în vederea obținerii finanțării nerambursabile. În funcție de programul de finanțare accesat și de particularitatea proiectului, perioada de timp necesară întocmirii unei cereri de finanțare complete poate varia de la câteva zile la câteva săptămâni.
De cele mai multe ori dosarul necesar accesării fondurilor europene presupune elaborarea următoarelor documentații:
1. Cerere de finanțare;
2. Studiu de fezabilitate;
3. Plan de Afaceri;
4. Memoriu justificativ;
5. Analiză cost-beneficiu;
6. Strategii de marketing, etc.
Documentația proiectului va fi realizată întotdeauna în acord cu Ghidul solicitantului, avându-se în vedere în permanență respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate.

Implementarea proiectului
Din punctul nostru de vedere, etapa de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene este cea mai importantă în tot mecanismul de finanțare. Echipa noastră asigură consultanță și asistență necesară realizării unui management eficient al proiectului de la semnarea contractului de finanțare până la publicarea anunțului de finalizare a proiectului și depunerea la Organismul Intermediar a ultimului raport de progres al acestuia.
Consultanța și asistența în implementarea poiectului constau în:
- Completarea cererii de rambursare;
- Completarea declarațiilor și formularelor anexe;
- Întocmirea dosarului pentru acordarea rambursării financiare conform cerințelor Finanțatorului: formular de decont, formular de raportare a efectelor finanțării etc.
- Asistență la depunerea de informații suplimentare solicitate de către Finanțator;
- Sprijin în pregătirea documentelor suport cerute de Finanțator și respectarea termenelor impuse de derularea în bune condiții a Acordului pentru Finanțare și anexelor sale;
- Întocmirea documentațiilor aferente procedurilor de achiziții din cadrul proiectului;
- Implementarea proiectului și asistență în cadrul vizitelor de verificare la fața locului efectuate de reprezentanții Unității de Implementare și Verificare.

Monitorizare post-implementare
Această etapă permite antreprenorului beneficiar de fonduri europene să atingă obiectivele propuse și asumate. Pentru că partenerii noștri devin prietenii noștri, din acest motiv monitorizarea post-implementare este un serviciu pe care il oferim cu titlu gratuit.

Echipa noastra

Societatea noastră de consultanță în afaceri și management este specializată în accesarea și implementarea proiectelor de finanțare din fonduri europene nerambursabile. Începând cu anul 2011 suntem un partener de încredere pentru toți aceia care au decis să obțină finanțare pentru realizarea unui proiect de succes.
În funcție de domeniile de interes și de clientul nostru, monitorizăm noile oportunități de finanțare din fonduri europene apărute și transmitem informațiile fiecăruia dintre aceștia personalizat. În modul acesta clientul are posibilitatea de a alege cea mai bună soluție în raport cu necesitățile de finanțare identificate din fonduri europene.
Identificăm oportunităţile de finanţare disponibile din surse interne şi externe și ne adaptăm cerințelor clienților. Finanţarea din surse interne se referă la Programele Structurale și de Investiții și la fondurile alocate de Guvernul României prin diverse programe, iar finanțările externe provin din programe cu aplicare directă la Uniunea Europeană și din alte Granturi de finanțare în parteneriat cu alte state..
După identificarea sursei de finanțare informăm beneficiarul cu privire la criteriile de eligibilitate și condițiile contractuale specifice programului. Dacă v-ați propus accesarea de fonduri nerambursabile pentru afacerea dumneavoastră, noi suntem partenerul ideal, deoarece elaborăm întreaga documentație necesară pentru solicitarea finanțării indiferent de tipul de proiect și vă ajutăm să obțineți fonduri nerambursabile..
Oferim sprijin pentru implementarea de proiecte din fonduri europene nerambursabile, sprijin ce constă în consiliere pentru depunerea și implementarea proiectelor dumneavoastră. Suntem preocupați să oferim răspuns profesionist și rapid la solicitările dumneavoastră despre cum puteți accesa fonduri nerambursabile. Prin consultanță, noi urmărim să ajutăm și să consiliem persoanele în accesarea de fonduri europene și, de asemenea, să oferim posibilitatea clienților de a alege soluțiile cele mai bune de finanțare disponibile..
Misiunea noastră este de a realiza proiecte profesionale și creative care să ofere clienților beneficii tangibile, în vederea ocupării unui loc fruntaș pe piață. Prin folosirea fondurilor europene contribuim la dezvoltarea economiei țării.

Portofoliu

sc yearone service corbii mari srl d
SC YEARONE SERVICE CORBII MARI SRL-D
Titlul proiectului: “Construire service auto″ Beneficiar: S.C. YEARONE SERVICE CORBII MARI S.R.L.-D. Proiect finanțat prin: FEADR, Submăsura 6.2 - “Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” ...
sc nitcos electric 3000 srl
SC NITCOS ELECTRIC 3000 SRL
Titlul proiectului: “Diversificarea activității societății NITCOS ELECTRIC 3000 SRL prin înființarea unei activități non-agricole noi de promovare a turismului″ Beneficiar: S.C. NITCOS ELECTRIC 3000 S.R.L. Proiect fina ...
sirbu c valeriu persoana fizica autorizata
SIRBU C. VALERIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
Titlul proiectului: “Instalarea pentru prima dată ca şef de exploataţie a domnului Sîrbu Valeriu din comuna Dumbrava, județul Prahova″ Beneficiar: SÎRBU C. VALERIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ Proiect finanțat prin: FEAD ...
consultanta in afaceri
Contactati-ne
Suntem aici pentru a va ajuta sa stimulam schimbarea, impreuna vom modela viitorul.

adresa:
bulevardul Libertatii, nr. 2, Targoviste, jud. Dambovita

tel:
+4 0786 033 124


urmariti-ne: